Links

… we slaan de handen in mekaar (lees verder)

AXA
   
AXA | bank en verzekering anders bekeken    
AXA IM | AXA Investment Managers Benelux    
     
Algemene informatie en raadgevingen    
NBB | Nationale Bank van België    
ECB | Europese Centrale Bank    
FSMA | Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten    
MoneyTalk | beleggers    
     
Card Stop | 070 344 344 of +32 70 344 344 (buitenland)    
Doc Stop | 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123 (buitenland)    
D.A.S. | Rechtsbijstand    
KBO | Kruispuntbank van Ondernemingen en Handelsregister    
CFI | Cel voor Financiële Informatieverwerking    
Zoomit | Uw facturen of loonbrieven betaald in een klik    
Safe Internet Banking | Internetbankieren doe ik veilig    
     
Indexen    
ABEX    
Consumptieprijsindexen    
     
Auto    
GMWF | Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds    
BBAV | Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars    
Goca | Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w.    
Wegcode | Wegwijs in het verkeer    
Afspraken autokeuring | vermijd aanschuiven in de file aan de autokeuring    
D.I.V. | Directie Inschrijving Voertuigen    
BPost | Leveringsstatus nummerplaat    
     
Financiële pers | nationaal    
Financieel Economische Tijd | Tijdnet    
     
     
Financiële pers | internationaal    
Financial Times    
Bloomberg    
Reuters News Group    
     
Bereken    
Bereken zelf uw valutakoersen    
Bereken uw IBAN-nummer    
     
     
Beurzen Europa    
Euronext | Europese fusiebeurs    
London | London Stock Exchange    
     
Beurzen | Verenige Staten    
Nasdaq | Amerikaanse gespecialiseerde beursindex    
New York | New York Stock Exchange    
     
Beurzen | Azië    
Tokyo    
Hong Kong    
     
Andere links    
Oosteeklo, een dorp dat leeft!